Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách Trợ cấp xã hội

Quyết định về việc trợ cấp xã hội năm học 2016-2017 cho sinh viên hệ chính quy

10/09/2016 09:39 - Xem: 1442
Căn cứ Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với HSSV là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập quy định tại Quyết định số 1121/1997/QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ

TT

Trích yếu nội dung  Số Quyết định

Ngày ban hành

Tải về

1

Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2016-2017 cho sinh viên hệ chính quy 1031/QĐ-ĐHNL-HSSV 01/9/2016 Tải về
2 Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội bổ sung từ học kỳ I năm học 2016-2017 cho sinh viên hệ chính quy 1291/QĐ-ĐHNL-HSSV 07/10/2016 Tải về
3 Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2016-2017 cho sinh viên hệ chính quy (khóa 48) 1392/QĐ-ĐHNL-HSSV 21/11/2016 Tải về
4 Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2016-2017 cho sinh viên hệ chính quy 191/QĐ-ĐHNL-HSSV 01/3/2017 Tải về

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN