Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Sổ tay sinh viên

Sổ tay sinh viên năm 2021

10/08/2021 14:45 - Xem: 2296
Những điều cần biết về quy chế đào tạo, quy chế công tác sinh viên, các quy định về chế độ chính sách và chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ đối với sinh viên đại học hệ chính quy Sổ tay sinh viên năm 2021 (Áp dụng cho sinh viên K53)

STT

Tiêu đề

Tải về

1

Các văn bản về quy chế Đào tạo, quy chế công tác HSSV; văn bản liên quan đến chế độ công tác học bổng

Tải về

2

Quy trình Đăng ký học

Tải về

3

Chương trình đào tạo

Tải về

4

Các mẫu đơn đăng ký học

Tải về

5

Các mẫu đơn liên quan đến điểm

Tải về

BÀI VIẾT LIÊN QUAN