Banner
Trang chủ CÔNG KHAI Thu chi Tài chính Thu chi tài chính

Thông báo về công khai tài chính năm học 2017-2018

06/08/2018 10:41 - Xem: 915

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

THÔNG BÁO

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NĂM 2017

 

STT

NỘI DUNG

ĐVT

SỐ TIỀN

1

Tiền lương

Đồng

23.355.230.609

2

Tiền công

Đồng

213.600.000

3

Phụ cấp lương

Đồng

11.846.859.278

4

Chi hội nghị

Đồng

313.753.500

5

Chi đoàn ra, đoàn vào

Đồng

619.364.576

6

Mức thu nhập hàng tháng của giáo viên

 

 

 

+ Mức cao nhất

Đồng/tháng

19.560.800

 

+ Mức thấp nhất

Đồng/tháng

2.750.000

 

+ Mức thu nhập bình quân

Đồng/tháng

7.260.384

7

Mức thu nhập hàng tháng của cán bộ quản lý

 

 

 

+ Mức cao nhất

Đồng/tháng

18.332.800

 

+ Mức thấp nhất

Đồng/tháng

6.850.472

 

+ Mức thu nhập bình quân

Đồng/tháng

8.520..323

8

Mức chi thường xuyên cho 1 sinh viên

Đồng/SV/năm

11.882.000

9

Chi đầu tư xây dựng, sửa chữa trang thiết bị

Đồng

3.820.195.038

10

Chi mua sắm trang thiết bị

Đồng

1.884.769.000

11

Chi học bổng khuyến khích

Đồng

3.070.850.000

12

Chi trợ cấp xã hội

Đồng

2.945.900.000

13

Miễn, giảm học phí cho sinh viên

 

11.130.874.000

14

Lệ phí ký túc xá

 

 

 

Ký túc xá A

Đồng/tháng

80.000

 

Ký túc xá K

Đồng/tháng

100.000

15

Lệ phí tuyển sinh (lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi)

Đồng

110.000

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN