Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách Bảo hiểm y tế sinh viên

Thông báo về triển khai cập nhật bổ sung ĐDCN/CCCD đối với sinh viên tham gia BHYT và cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID

27/10/2022 13:45 - Xem: 947
Thực hiện công văn số 1331/BHXH-QLT, ngày 24/10/2022 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai cập nhật bổ sung ĐDCN/CCCD

BÀI VIẾT LIÊN QUAN