Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách Bảo hiểm y tế sinh viên

Thông báo về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên năm học 2020-2021

03/11/2020 04:08 - Xem: 658
Căn cứ vào công văn số 1530/HD-ĐHTN-BHXH ngày 21/8/2020 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên về hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2020

BÀI VIẾT LIÊN QUAN