Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC
Thông báo hướng dẫn sinh viên vay vốn tín dụng thông qua hộ gia đình năm học 2021-2022

Thông báo hướng dẫn sinh viên vay vốn tín dụng thông qua hộ gia đình năm học 2021-2022

Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên vay vốn Ngân hành Chính sách xã hội phục vụ học tập, Nhà trường thông báo và hướng dẫn thủ tục, quy trình vay vốn thông qua Hộ gai đình của Học sinh, sinh viên như sau

Xem thêm
Thông báo về việc tổ chức học tập Tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu năm học cho sinh viên khóa 53

Thông báo về việc tổ chức học tập Tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu năm học cho sinh viên khóa 53

Thực hiện công văn của Bộ GD&ĐT, của Đại học Thái Nguyên và kế hoạch của Nhà trường về việc tổ chức tuần sinh hoạt công dân HSSV cho sinh viên đầu năm học 2021-2022 bắt đầu từ ngày 23/8 đến ngày 27/8/2021 bằng hình thức trực tuyến

Xem thêm
Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân- HSSV năm học 2021-2022

Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân- HSSV năm học 2021-2022

Thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022 và chỉ đạo của của Bộ Giáo dục và Đào tạo của Đại học Thái Nguyên v/v hướng dẫn tổ chức Tuần sinh hoạt công dân- HSSV năm học 2021-2022

Xem thêm
Công văn hướng dẫn nộp hồ sơ xin miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội kỳ I năm học 2021-2022

Công văn hướng dẫn nộp hồ sơ xin miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội kỳ I năm học 2021-2022

Nhà trường đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, VP CTTT và Giáo viên chủ nhiệm các lớp phổ biến, hướng dẫn sinh viên nộp hồ sơ xin hưởng chế độ chính sách: Miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập, Trợ cấp xã hội kỳ I năm học 2021-2022

Xem thêm
Công văn tuyển chọn sinh viên xuất sắc nhận học bổng VALLET năm 2021

Công văn tuyển chọn sinh viên xuất sắc nhận học bổng VALLET năm 2021

Thực hiện công văn số 1433/ĐHTN- HSSV ngày 19/8/2021 của Đại học Thái Nguyên về việc tuyển chọn sinh viên xuất sắc nhận học bổng VALLET năm 2021

Xem thêm
Danh mục các thủ tục hành chính tại nhà trung

Danh mục các thủ tục hành chính tại nhà trung

Thời gian và tiếp nhận giải quyết các danh mục thủ tục hành chính của học viên, sinh viên tại trường

Xem thêm
Sổ tay sinh viên năm 2021

Sổ tay sinh viên năm 2021

Những điều cần biết về quy chế đào tạo, quy chế công tác sinh viên, các quy định về chế độ chính sách và chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ đối với sinh viên đại học hệ chính quy Sổ tay sinh viên năm 2021 (Áp dụng cho sinh viên K53)

Xem thêm
Quyết định về việc mức học bổng khuyến khích học tập năm học 2021-202

Quyết định về việc mức học bổng khuyến khích học tập năm học 2021-202

Căn cứ vào tờ trình ngày 24/6/2021 về việc mức học bổng khuyến khích học tập năm học 2021-2022 đã được Hiệu trưởng phê duyệt

Xem thêm
Công văn niêm yết học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2020-2021 cho SV khóa 48TY

Công văn niêm yết học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2020-2021 cho SV khóa 48TY

Hiện nay Nhà trường đã tổng hợp xong học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên khóa 48 TY hệ chính quy

Xem thêm
Điều chỉnh mức học phí hệ đào tạo chính quy năm học 2021-2022

Điều chỉnh mức học phí hệ đào tạo chính quy năm học 2021-2022

Theo quyết định số 479/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 22/6/2021 của Trường Đại học Nông Lâm

Xem thêm
Quy định mức học phí hệ VHVL năm học 2021-2022

Quy định mức học phí hệ VHVL năm học 2021-2022

Theo quyết định số 478/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 22/6/2021 của Trường Đại học Nông Lâm

Xem thêm
Điều chỉnh mức thu học phí trình độ tiến sĩ năm học 2021-2022

Điều chỉnh mức thu học phí trình độ tiến sĩ năm học 2021-2022

Theo quyết định số 477/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 22/6/2021 của Trường Đại học Nông Lâm

Xem thêm
Điều chỉnh mức thu học phí trình độ thạc sĩ năm học 2021-2022

Điều chỉnh mức thu học phí trình độ thạc sĩ năm học 2021-2022

Theo quyết định số 467:QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 22/6/2021 của Trường Đại học Nông Lâm

Xem thêm
Các Quyết định, quy định về lĩnh vực công tác HSSV của Trường Đại học Nông Lâm

Các Quyết định, quy định về lĩnh vực công tác HSSV của Trường Đại học Nông Lâm

Căn cứ Quyết định số 4492/QĐ-ĐHTN ngày 15/11/2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên Ban hành Quy chế công tác sinh viên Đại học Thái Nguyên hệ chính quy

Xem thêm
Báo cáo kết quả 3 năm xây dựng và triển khai thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học

Báo cáo kết quả 3 năm xây dựng và triển khai thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học

Thực hiện Công văn số 723/ĐHTN- CTHSSV ngày 04/5/2021 về việc sơ kết 03 năm xây dựng và triển khai thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học

Xem thêm
Thông báo tổ chức các hoạt động hưởng "Tháng hàng động phòng, chống ma túy năm 2021"

Thông báo tổ chức các hoạt động hưởng "Tháng hàng động phòng, chống ma túy năm 2021"

Thực hiện công văn số 951/ĐHTN- CT HSSV ngày 03/6/2021 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc Tổ chức hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động, phòng chống ma túy năm 2021" với người học tại đơn vị

Xem thêm
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 1762/QĐ-ĐHNL-HSSV ngày 20/12/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Xem thêm