Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC
Các Quyết định, quy định về lĩnh vực công tác HSSV của Trường Đại học Nông Lâm

Các Quyết định, quy định về lĩnh vực công tác HSSV của Trường Đại học Nông Lâm

Căn cứ Quyết định số 4492/QĐ-ĐHTN ngày 15/11/2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên Ban hành Quy chế công tác sinh viên Đại học Thái Nguyên hệ chính quy

Xem thêm
Báo cáo kết quả 3 năm xây dựng và triển khai thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học

Báo cáo kết quả 3 năm xây dựng và triển khai thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học

Thực hiện Công văn số 723/ĐHTN- CTHSSV ngày 04/5/2021 về việc sơ kết 03 năm xây dựng và triển khai thực hiện văn hóa ứng xử trong trường học

Xem thêm
Thông báo tổ chức các hoạt động hưởng "Tháng hàng động phòng, chống ma túy năm 2021"

Thông báo tổ chức các hoạt động hưởng "Tháng hàng động phòng, chống ma túy năm 2021"

Thực hiện công văn số 951/ĐHTN- CT HSSV ngày 03/6/2021 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc Tổ chức hoạt động hưởng ứng "Tháng hành động, phòng chống ma túy năm 2021" với người học tại đơn vị

Xem thêm
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 1762/QĐ-ĐHNL-HSSV ngày 20/12/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Xem thêm
Các loại mẫu xác nhận dành cho sinh viên

Các loại mẫu xác nhận dành cho sinh viên

Các mẫu giấy xác nhận dành cho sinh viên trường Đại học Nông Lâm khi muốn xác nhận là sinh viên, xác nhận để vay vốn tại địa phương hoặc làm các thủ tục khác liên quan đến sinh viên như: xin bảo lưu, trở lại học tập, thôi học, chuyển ngành, chuyển trường...; Hoàn thiện hồ sơ chế độ chính sách cần mẫu...Các bạn có thể tải các mẫu dưới đây mà không cần chỉnh sửa

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Đan Mạch

Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Đan Mạch

Căn cứ vào biên bản hợp tác giữa trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên với Tổ chức Agri LIDA, Đan Mạch ký kết ngày 24/5/2021 về phối hợp triển khai chương trình thực tập sinh tại Đan Mạch cho sinh viên

Xem thêm
Thông báo về việc tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh đối với "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ" và giáo phái "Ân điển cứu rỗi"

Thông báo về việc tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh đối với "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ" và giáo phái "Ân điển cứu rỗi"

Ngày 23/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có công văn số 77/UBND-NC về việc tăng cường công tác đối với "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ" và "Ân điển cứu rỗi"

Xem thêm
Quy định về mức thu học phí trình độ tiến sĩ năm học 2021-2022

Quy định về mức thu học phí trình độ tiến sĩ năm học 2021-2022

Căn cứ Quyết định số: 376/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 27/5/2021 của Trường Đại học Nông Lâm

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Đan Mạch

Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Đan Mạch

Căn cứ vào biên bản hợp tác giữa Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên với Tổ chức Agri LIDA, Đan Mạch ký kết ngày 19/5/2021 về phối hợp triển khai chương trình thực tập sinh tại Đan Mạch cho sinh viên

Xem thêm
Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông" giai đoạn 2021-2025

Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông" giai đoạn 2021-2025

Trường Đại học Nông Lâm xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua "Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông" giai đoạn 2021-2025 trong toàn trường

Xem thêm
Kế hoạch phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2021

Kế hoạch phát động phong trào thi đua đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 2021

Căn cứ Kế hoạch số 255/KH-ĐHTN ngày 26/02/2021 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong ngành Giáo dục năm 2021

Xem thêm
Quyết định về việc chỉnh sửa điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên Khoa Chăn nuôi thú y

Quyết định về việc chỉnh sửa điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên Khoa Chăn nuôi thú y

Căn cứ vào đề nghị của Ban chủ nhiệm Khoa Chăn nuôi thú y về việc chỉnh sửa điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên lớp TY 51 do sự nhầm lẫn

Xem thêm
Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên

Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên

Căn cứ Quyết định số 344/QĐRL-ĐHNL-HSSV ngày 25/3/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên trường Đại học Nông Lâm hệ chính quy

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại CHLB Đức

Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại CHLB Đức

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-ĐHTN ngày 20/3/2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên v/v ủy quyền giải quyết các thủ tục cử, gia hạn và thu nhận sinh viên đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài trong thời hạn dưới 12 tháng

Xem thêm
Tổng hợp danh sách sinh viên nhận học bổng ngoài tài trợ từ năm 2018-2020

Tổng hợp danh sách sinh viên nhận học bổng ngoài tài trợ từ năm 2018-2020

Căn cứ vào các danh sách, hồ sơ sinh viên của các khoa gửi lên trường, đối chiếu với các tiêu chuẩn xét chọn, Hội đồng trường đã họp xét chọn các sinh viên được nhận học bổng ngoài tài trợ, danh sách được tổng hợp từ năm 2018-2020

Xem thêm