Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách Miễn giảm học phí

Quyết định về việc miễn, giảm học phí năm học 2023-2024

26/09/2023 11:09 - Xem: 488
Căn cứ Quyết định số 05/QĐ-ĐHNL-HSSV, ngày 10/01/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành quy định miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ đào tạo chính quy của trường

1

Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2023-2024 cho sinh viên hệ chính quy  790/QĐ-ĐHNL-HSSV 25/9/2023 Tải về
2 Quyết định về việc miễn, giảm học phí bổ sung học kỳ I năm học 2023-2024 cho sinh viên hệ chính quy 914/QĐ-ĐHNL-HSSV 07/11/2023 Tải về
3 Quyết định về việc miễn, giảm học phí bổ sung học kỳ I năm học 2023-2024 cho sinh viên hệ chính quy 19/QĐ-ĐHNL-HSSV 09/01/2024 Tải về
4 Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2023-2024 cho sinh viên hệ chính quy 235/QĐ-ĐHNL-HSSV 03/4/2024 Tải về
BÀI VIẾT LIÊN QUAN