Banner
Trang chủ → Văn bản

Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Đăng lúc: 09/06/2022 23:00 - Lượt xem: 1

Tài liệu: Download

ĐIỀU LỆ ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

(Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua ngày 13/12/2017)

Ngày ban hành: 12/13/2017

Tài liệu đính kèm:

ĐIỀU LỆ ĐOÀN KHÓA XI.pdf

HD Điều lệ XI.Bản ký ban hành.pdf

CÁC VĂN BẢN KHÁC
phai

Lượt truy cập:

Đang online:

Ngày hôm qua: