Banner
Trang chủ → Văn bản

Đường link đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2020-2021

Đăng lúc: 10/09/2020 00:00 - Lượt xem: 1

Tài liệu: Download

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị!
Thực hiện Công văn số 990/CV-ĐHNL-HCTC ngày 10/9/2020 của Hiệu trưởng về việc đăng ký danh hiệu Thi đua, Khen thưởng của tập thể và cá nhân năm học 2020-2021. Bộ phận TĐKT, Phòng HCTC kính gửi đến Quý Thầy/Cô trưởng các đơn vị đường link sau:
1. Đường link cá nhân  https://forms.gle/ocYTTjvts3r8GphTA
2. Đường link tập thể  https://forms.gle/1qtgFXE59hFQq6h76
Các đơn vị triển khai đăng ký theo đường link trên và gửi kết quả về Bộ phận TĐKT, Phòng HCTC  trước ngày 20/9/2020. 
CÁC VĂN BẢN KHÁC
phai

Lượt truy cập:

Đang online:

Ngày hôm qua: