Banner
Trang chủ → Văn bản

Thông báo công khai kết quả bình xét Thi đua Khen thưởng năm học 2019-2020

Đăng lúc: 15/07/2020 00:00 - Lượt xem: 1

Tài liệu: Download

1. Danh sách tập thể đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2019 - 2020

2. Danh sách tập thể đạt danh hiệu Lao động xuất sắc năm học 2019 - 2020

3. Danh sách cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2019 - 2020

4. Danh sách cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua năm học 2019 - 2020

5. Danh sách cá nhân đề nghị tặng giấy khen, bằng khen năm học 2019 - 2020

CÁC VĂN BẢN KHÁC
phai

Lượt truy cập:

Đang online:

Ngày hôm qua: