Banner
Trang chủ → Văn bản

Thông báo công khai kết quả bình xét Thi đua Khen thưởng năm học 2021-2022

Đăng lúc: 28/06/2022 14:52 - Lượt xem: 1

Tài liệu: Download

1. Danh sách các tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến năm học 2021 - 2022

2. Danh sách các tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm học 2021 - 2022

3. Danh sách các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua năm học 2021 - 2022

4.  Danh sách các cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến năm học 2021 - 2022

5. Danh sách các cá nhân đề nghị tặng Giấy khen, Bằng khen năm học 2021 - 2022

CÁC VĂN BẢN KHÁC
phai

Lượt truy cập:

Đang online:

Ngày hôm qua: