Banner
Trang chủ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Thanh kiểm tra Đổi giờ

Hướng dẫn đổi giờ học kỳ I năm học 2023 - 2024

15/08/2023 08:42 - Xem: 816
Hướng dẫn đổi giờ học kỳ I năm học 2023 - 2024:

Thầy/Cô vui lòng vào đường link này để đổi giờ trực tuyến

Thầy cô tải mẫu đơn theo link này (đối với GV phải đổi giờ nhiều lượt cùng lúc).
 

(Thầy/Cô làm Đơn đổi giờ trước thời gian thực hiện ít nhất 01 ngày! (Chậm nhất 16h30 ngày hôm trước)

Và phải có ý kiến phê duyệt của Thủ trưởng đơn vị)

Chi tiết xem trong Tệp hướng dẫn đăng ký đổi giờ

BÀI VIẾT LIÊN QUAN