Banner
Trang chủ NGHIÊN CỨU & HỢP TÁC Hợp tác đối ngoại

Mẫu điền thông tin khách nước ngoài trước khi đến tham quan, làm việc tại Trường

04/07/2023 16:46 - Xem: 353

Kính gửi các đơn vị,

Để thực hiện tốt việc báo đoàn vào với các cơ quan chức năng có thẩm quyền (Phòng PA03, PA01 Công an tỉnh Thái Nguyên, Sở Ngoại vụ tỉnh Thái Nguyên, Ban Khoa học công nghệ và Đối ngoại - Đại học Thái Nguyên). Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế kính gửi các đơn vị mẫu form cung cấp thông tin của khách nước ngoài trước khi đến thăm quan và làm việc tại Nhà trường. Đề nghị các đơn vị có khách nước ngoài đến làm việc tại Trường gửi thông tin của khách theo mẫu form đến Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế chậm nhất trước 07 ngày khách nước ngoài đến làm việc tại Trường để Phòng làm thủ tục báo đoàn.

Mẫu form cung cấp thông tin khách nước ngoài các đơn vị tải Tại đây

Trân trọng,

Phòng Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

BÀI VIẾT LIÊN QUAN