Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Thực tập nước ngoài

Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và nghề nghiệp tại Nhật bản

19/01/2021 09:00 - Xem: 1329
Căn cứ vào thư mời của tổ chức Human Support Cooperative- Nhật Bản ngày 12/01/2021 về việc đồng ý cho sinh viên của trường Đại học Nông Lâm sang thực tập tốt nghiệp và nghề nghiệp

BÀI VIẾT LIÊN QUAN