Banner
Trang chủ CÔNG KHAI Thu chi Tài chính Công khai tài chính

Thông báo công khai tài chính năm học 2014-2015

11/05/2015 16:00 - Xem: 966
Trường đại học Nông lâm công khai tài chính năm học 2014-2015 của Nhà trường.

THÔNG BÁO

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng

Năm học 2014-2015

 

 

Đơn vị

Số tiền

I

Mức thu học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2014-2015

 

 

1

Tiến sỹ

Triệu đồng /năm

13,75

2

Thạc sỹ

Triệu đồng /năm

8,25

3

Đại học

Triệu đồng /năm

5,50

4

Cao đẳng

Triệu đồng /năm

 

II

Mức thu học phí hệ chính quy chương trình liên kết đào tạo quốc tế năm học 2014-2015

 

 

1

Tiến sỹ

Triệu đồng /năm

34,96

2

Thạc sỹ

Triệu đồng /năm

44,10

3

Đại học

Triệu đồng /năm

31,47

4

Cao đẳng

Triệu đồng /năm

 

...

...

 

 

III

Mức thu học phí hệ vừa làm vừa học tại trường năm học 2014-2015

 

 

1

Tiến sỹ

Triệu đồng /năm

 

2

Thạc sỹ

Triệu đồng /năm

 

3

Đại học

Triệu đồng /năm

5,60

4

Cao đẳng

Triệu đồng /năm

 

IV

Tổng thu năm 2014

Tỷ đồng

116,08

1

Dư năm trước chuyển sang

Tỷ đồng

14,75

2

Từ Ngân sách

Tỷ đồng

29,25

3

Từ học phí, lệ phí

Tỷ đồng

69,85

4

Từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

Tỷ đồng

 

5

Từ nguồn khác

 

2,24

BÀI VIẾT LIÊN QUAN