Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách
Quyết định về mức học bổng khuyến khích học tập năm học 2021-2022

Quyết định về mức học bổng khuyến khích học tập năm học 2021-2022

Căn cứ vào tờ trình ngày 25/10/2021 về việc mức học bổng khuyến khích học tập năm học 2021-2022 đã được Hiệu trưởng phê duyệt

Xem thêm
Quyết định về việc miễn, giảm học phí năm học 2021-2022

Quyết định về việc miễn, giảm học phí năm học 2021-2022

Căn cứ Nghị định 81/2021/NĐ-CP, ngày 27/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập

Xem thêm
Quyết định cấp Trợ cấp xã hội năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định cấp Trợ cấp xã hội năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 128/QĐ-ĐHNL ngày 28/02/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học chính quy, áp dụng trong trường Đại học Nông Lâm

Xem thêm
Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập năm học 2021-2022 cho sinh viên là người dân tộc rất ít người và dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập năm học 2021-2022 cho sinh viên là người dân tộc rất ít người và dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo

Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy định hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Xem thêm
Thông báo hướng dẫn sinh viên vay vốn tín dụng thông qua hộ gia đình năm học 2021-2022

Thông báo hướng dẫn sinh viên vay vốn tín dụng thông qua hộ gia đình năm học 2021-2022

Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên vay vốn Ngân hành Chính sách xã hội phục vụ học tập, Nhà trường thông báo và hướng dẫn thủ tục, quy trình vay vốn thông qua Hộ gai đình của Học sinh, sinh viên như sau

Xem thêm
Công văn hướng dẫn nộp hồ sơ xin miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội kỳ I năm học 2021-2022

Công văn hướng dẫn nộp hồ sơ xin miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội kỳ I năm học 2021-2022

Nhà trường đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, VP CTTT và Giáo viên chủ nhiệm các lớp phổ biến, hướng dẫn sinh viên nộp hồ sơ xin hưởng chế độ chính sách: Miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập, Trợ cấp xã hội kỳ I năm học 2021-2022

Xem thêm
Công văn tuyển chọn sinh viên xuất sắc nhận học bổng VALLET năm 2021

Công văn tuyển chọn sinh viên xuất sắc nhận học bổng VALLET năm 2021

Thực hiện công văn số 1433/ĐHTN- HSSV ngày 19/8/2021 của Đại học Thái Nguyên về việc tuyển chọn sinh viên xuất sắc nhận học bổng VALLET năm 2021

Xem thêm
Quyết định về việc mức học bổng khuyến khích học tập năm học 2021-202

Quyết định về việc mức học bổng khuyến khích học tập năm học 2021-202

Căn cứ vào tờ trình ngày 24/6/2021 về việc mức học bổng khuyến khích học tập năm học 2021-2022 đã được Hiệu trưởng phê duyệt

Xem thêm
Công văn niêm yết học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2020-2021 cho SV khóa 48TY

Công văn niêm yết học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2020-2021 cho SV khóa 48TY

Hiện nay Nhà trường đã tổng hợp xong học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên khóa 48 TY hệ chính quy

Xem thêm
Công văn giải thưởng KOVA lần thứ 21 năm 2023

Công văn giải thưởng KOVA lần thứ 21 năm 2023

Thực hiện thông báo về việc giải thưởng KOVA lần thứ 21 năm 2023 của Ủy ban giải thưởng KOVA, Trường Đại học Nông Lâm được phân bố 06 sinh viên tham dự xét giải thưởng

Xem thêm
Tổng hợp kết quả bảo hiểm y tế năm học 2020-2021

Tổng hợp kết quả bảo hiểm y tế năm học 2020-2021

Căn cứ Công văn số 1530/HD-ĐHTN-BHXH ngày 21/8/2020 của Bảo hiểm XH tỉnh Thái Nguyên về hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2020;

Xem thêm
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 1762/QĐ-ĐHNL-HSSV ngày 20/12/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Xem thêm
Tổng hợp danh sách sinh viên nhận học bổng ngoài tài trợ từ năm 2018-2020

Tổng hợp danh sách sinh viên nhận học bổng ngoài tài trợ từ năm 2018-2020

Căn cứ vào các danh sách, hồ sơ sinh viên của các khoa gửi lên trường, đối chiếu với các tiêu chuẩn xét chọn, Hội đồng trường đã họp xét chọn các sinh viên được nhận học bổng ngoài tài trợ, danh sách được tổng hợp từ năm 2018-2020

Xem thêm
Thông báo tuyển chọn sinh viên nhận học bổng của Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Núi Voi

Thông báo tuyển chọn sinh viên nhận học bổng của Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Núi Voi

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị Núi Voi có nguyện vọng trao tặng 10 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất cho sinh viên của nhà trường nhân dịp khai mạc giải marathon CBVC năm 2020

Xem thêm
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ vào kết quả xét cấp học bổng khuyến khích kỳ I năm học 2020-2021 họp ngày 30/10/2020

Xem thêm
Thông báo về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên năm học 2020-2021

Thông báo về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên năm học 2020-2021

Căn cứ vào công văn số 1530/HD-ĐHTN-BHXH ngày 21/8/2020 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên về hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2020

Xem thêm
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2019-2020 cho SV K48 hệ chính quy

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2019-2020 cho SV K48 hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 1086/QĐ-HSSV ngày 8/8/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành quy định xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Xem thêm
Quyết định cấp Trợ cấp xã hội năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định cấp Trợ cấp xã hội năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 865/QĐ-HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy định Trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Xem thêm