Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách
Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập năm học 2020-2021 cho sinh viên là người dân tộc rất ít người và dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập năm học 2020-2021 cho sinh viên là người dân tộc rất ít người và dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo

Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy định hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Xem thêm
Quyết định về việc miễn, giảm học phí năm học 2020-2021

Quyết định về việc miễn, giảm học phí năm học 2020-2021

Căn cứ Quyết định số 864/QĐ-ĐHNL-HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành quy định miễn giảm học phí cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Xem thêm
Giải thưởng KOVA lần thứ 18 năm 2020

Giải thưởng KOVA lần thứ 18 năm 2020

Thực hiện Thông báo số 09/20100 giải thưởng KOVA lần thứ 18 năm 2020 của Tập đoàn Sơn KOVA

Xem thêm
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 1086/QĐ-HSSV ngày 8/8/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy của trường

Xem thêm
Công văn niêm yết danh sách sinh viên miễn giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập; Trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2019-2020

Công văn niêm yết danh sách sinh viên miễn giảm học phí; Hỗ trợ chi phí học tập; Trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2019-2020

Căn cứ hồ sơ của sinh viên đề nghị xin miễn giảm học phí; Trợ cấp xã hội; Hỗ trợ chi phí học tập của các Khoa, Văn phòng CTTT, phòng CT HSSV đã tiến hành rà soát, xác định đối tượng được hưởng chế độ chính sách

Xem thêm
Công văn xét chọn và đề cử danh sách sinh viên tham gia xét nhận "Học bổng Vingroup" Quỹ Thiện Tâm năm 2020

Công văn xét chọn và đề cử danh sách sinh viên tham gia xét nhận "Học bổng Vingroup" Quỹ Thiện Tâm năm 2020

Thực hiện công văn số 596/ĐHTN- CTHSSV ngày 30/3/2020 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc xét chọn và đề cử danh sách sinh viên tham gia xét nhận "Học bổng Vingroup" Quỹ Thiện Tâm năm 2020

Xem thêm
Danh sách sinh viên nhận học bổng ngoài tại trợ từ năm 2015-2019

Danh sách sinh viên nhận học bổng ngoài tại trợ từ năm 2015-2019

Căn cứ vào các danh sách, hồ sơ sinh viên của các khoa gửi lên trường, đối chiếu với các tiêu chuẩn xét chọn, Hội đồng trường đã họp xét chọn các sinh viên được nhận học bổng ngoài tài trợ, danh sách được tổng hợp từ năm 2015-2019

Xem thêm
Công văn trao học bổng Tài năng Việt

Công văn trao học bổng Tài năng Việt

Thực hiện Công văn số 33/BGDĐT-GD CT HSSV ngày 06/01/2020 của Bộ Giáo dục về việc trao học bổng Tài năng Việt

Xem thêm
Quyết định ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Quyết định ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Căn cứ Quyết định số 1585/QĐ-ĐHNL ngày 31/10/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học chính quy

Xem thêm
Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 1086/QĐ-HSSV ngày 08/8/2018 của Hiệu trưởng trường ĐH Nông Lâm ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy của trường

Xem thêm
Công văn tuyển chọn sinh viên khóa 51 nhận học bổng của Quỹ " Thắp sáng niềm tin"

Công văn tuyển chọn sinh viên khóa 51 nhận học bổng của Quỹ " Thắp sáng niềm tin"

Thực hiện công văn số 1313/ĐHTN- CTHSSV ngày 19/7/2019 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc tuyển chọn sinh viên nhận học bổng của Quỹ "Thắp sáng niềm tin"

Xem thêm
Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ Quyết định số 865/QĐ_HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy định trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Xem thêm
Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập năm học 2019-2020 cho sinh viên là người dân tộc rất ít người và dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập năm học 2019-2020 cho sinh viên là người dân tộc rất ít người và dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo

Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy định hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Xem thêm
Quyết định về việc miễn, giảm học phí năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy c

Quyết định về việc miễn, giảm học phí năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy c

Căn cứ Quyết định số 864/QĐ-ĐHNL-HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành quy định miễn giảm học phí cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

Xem thêm
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2018-2019 cho SV K47

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2018-2019 cho SV K47

Căn cứ vào kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2018-2019 (K47) họp ngày 15/7/2019

Xem thêm
Công văn về giải thưởng KOVA lần thứ 17 năm 2019

Công văn về giải thưởng KOVA lần thứ 17 năm 2019

Thực hiện thông báo về việc phát động Giải thưởng KOVA lần thứ 17 năm 2019 của Tập đoàn Sơn KOVA

Xem thêm
Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy

Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2018-2019 cho sinh viên hệ chính quy

Căn cứ vào kết quả xét cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2018-2019 (đợt 1) họp ngày 04/4/2019

Xem thêm
Xét chọn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhận Học bổng Hessen , CHLB Đức năm học 2018-2019

Xét chọn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhận Học bổng Hessen , CHLB Đức năm học 2018-2019

Chương trình học bổng tại chỗ của Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang HESSEN và WUS đã triển khai tại Việt Nam suốt 25 năm

Xem thêm