Banner
Trang chủ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Đảm bảo chất lượng
Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài long của sinh viên

Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài long của sinh viên

Thực hiện ý kiến của Đảng ủy, Ban giám hiệu về việc khảo sát mức độ hài long của sinh viên về các điều kiện hỗ trợ học tập, sinh hoạt, các công tác đảm bảo chế độ chính sách xã hội, KTX, chăm sóc sức khỏe, học tập, các phong trào Đoàn, Hội,...

Xem thêm