Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Nội, ngoại trú
Ký túc xá Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên chào đón các bạn sinh viên Khóa 49

Ký túc xá Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên chào đón các bạn sinh viên Khóa 49

Ký túc xá Trường Đại học Nông Lâm có 2 khu: khu KTX A gồm 3 tòa nhà (A, B, C) đảm bảo 800 chỗ ở, nằm trong khuôn viên của Trường, ký túc xá K gồm 6 dãy nhà 5 tầng từ K1 đến K6 nằm trong khuôn viên Khu nội trú Đại học Thái Nguyên, với công trình khép kín, hiện đại, điện nước đầy đủ, an ninh trật tự đảm bảo, môi trường sống xanh, sạch, đẹp, đội ngũ cán bộ làm việc có trách nhiệm cao, thân thiện phục vụ sinh viên và lưu học sinh học tập tại trường.

Xem thêm
Quyết định về việc Ban hành quy định nhiệm vụ và quyền hạn của đội ANXK khu nội trú

Quyết định về việc Ban hành quy định nhiệm vụ và quyền hạn của đội ANXK khu nội trú

Căn cứ Quyết định số 959/2012/QĐ-HSSV ngày 07/9/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm về việc ban hành quy định công tác quản lý sinh viên nội, ngoại trú áp dụng trong trường Đại học Nông Lâm

Xem thêm
Quyết định thành lập Đội an ninh xung kích tại KTX K năm học 2016-2017

Quyết định thành lập Đội an ninh xung kích tại KTX K năm học 2016-2017

Căn cứ "Quy chế công tác học sinh, sinh viên Đại học Thái Nguyên hệ chính quy" ban hành kèm theo Quyết định số 2309/QĐ-ĐHTN ngày 09/12/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Xem thêm
Quyết định thành lập Đội an ninh xung kích tại KTXA năm học 2016-2017

Quyết định thành lập Đội an ninh xung kích tại KTXA năm học 2016-2017

Căn cứ "Quy chế công tác học sinh, sinh viên Đại học Thái Nguyên hệ chính quy" ban hành kèm theo Quyết định số 2309/QĐ-ĐHTN ngày 09/12/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

Xem thêm
Quyết định thành lập đội an ninh xung kích khu nội trú KTX A và K

Quyết định thành lập đội an ninh xung kích khu nội trú KTX A và K

Xét đề nghị của Trưởng phòng CT HSSV, Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội sinh viên và cán bộ phụ trách quản lý các KTX A và K

Xem thêm
Thống kê chỗ ở nội trú cho sinh viên khóa mới (K47)

Thống kê chỗ ở nội trú cho sinh viên khóa mới (K47)

Thực hiện công văn số 872 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên ngày 07/07/2014 về việc rà soát, cung cấp các thông tin liên quan đến chỗ ở của HSSV

Xem thêm