Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Thực tập nước ngoài
Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Australia

Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Australia

Căn cứ vào Thư mời của Tổ chức IRE Agricultural Worldwide, Australia ngày 22/3/2019

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và nghề nghiệp tại Đài Loan, tháng 4 năm 2019

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và nghề nghiệp tại Đài Loan, tháng 4 năm 2019

Căn cứ biên bản hợp tác giữa trường Đại học Nông Lâm và công ty TNHH Thực phẩm Pinh Toun- Đài Loan ngày 02/8/2017 và thư mời đề ngày 11/4/2019

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Nhật Bản

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Nhật Bản

Căn cứ biên bản hợp tác giữa Trường Đại học Nông Lâm với Tập đoàn Vinaeximco- Nhật bản ngày 08/01/2019 và thư mời của Tập đoàn Vinaeximco- Nhật Bản ngày 04/3/2019

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Nhật Bản

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Nhật Bản

Căn cứ vào văn bản ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Nông Lâm với Nghiệp đoàn TOYO Nhật Bản ngày 20/01/2018

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Đan Mạch năm 2019

Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Đan Mạch năm 2019

Căn cứ vào biên bản hợp tác giữa trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên với Tổ chức Agri LIDA, Đan Mạch ký kết ngày 11/3/2018 về phối hợp triển khai chương trình thực tập nghề tại Đan Mạch cho sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Xem thêm
Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Đan Mạch năm 2019

Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Đan Mạch năm 2019

Căn cứ vào biên bản hợp tác giữa trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên với Tổ chức Agri LIDA, Đan Mạch ký kết ngày 20/3/2018 về phối hợp triển khai chương trình thực tập nghề tại Đan Mạch cho sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Nhật Bản

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Nhật Bản

Căn cứ vào văn bản ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Nông Lâm với Nghiệp đoàn TOYO Nhật Bản ngày 20/01/2018

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Australia

Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Australia

Căn cứ vào Thư mời của Tổ chức IRE Agricultural Worldwide, Australia ngày 05/01/2019

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và nghề nghiệp tại Nhật Bản

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và nghề nghiệp tại Nhật Bản

Căn cứ vào văn bản ký kết hợp tác giữa trường Đại học Nông Lâm với Nghiệp đoàn TOYO Nhật Bản ngày 20/01/2018

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Nhật Bản

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Nhật Bản

Căn cứ vào văn bản ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Nông Lâm với Nghiệp đoàn TOYO Nhật Bản ngày 20/01/2018

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Nhật Bản

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Nhật Bản

Căn cứ biên bản hợp tác giữa trường Đại học Nông Lâm với Tập đoàn Advance Holding- Nhật Bản và thư mời của Tập đoàn Advance Holding- Nhật Bản ngày 24/12/2018

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Australia

Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Australia

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-ĐHTN ngày 20/3/2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên v/v ủy quyền giải quyết các thủ tục cử, gia hạn và thu nhận sinh viên đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài trong thời hạn dưới 12 tháng

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Australia

Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Australia

Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-ĐHTN ngày 20/3/2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên v/v ủy quyền giải quyết các thủ tục cử, gia hạn và thu nhận sinh viên đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài trong thời hạn dưới 12 tháng

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Nhật Bản

Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Nhật Bản

Căn cứ vào văn bản ký kết hợp tác giữa trường Đại học Nông Lâm với Nghiệp đoàn TOYO Nhật bản ngày 20/01/2018

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi học tập, giao lưu nông nghiệp tại Nhật Bản

Quyết định cử sinh viên đi học tập, giao lưu nông nghiệp tại Nhật Bản

Căn cứ biên bản hợp tác giữa trường Đại học Nông Lâm với Hiệp hội giao lưu học vấn giáo dục Quốc tế CIEER Nhật Bản, thư mời của Hiệp hội CEER ngày 25/9/2018

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Đan Mạch

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp tại Đan Mạch

Căn cứ vào biên bản hợp tác giữa Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên với tổ chức Agri LIDA, Đan Mạch ký kết ngày 20/3/2018

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Nhật Bản

Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Nhật Bản

Căn cứ vào văn bản ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Nông Lâm với Nghiệp đoàn TOYO Nhật Bản ngày 20/01/2018

Xem thêm
Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và nghề nghiệp tại ISRAEL

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và nghề nghiệp tại ISRAEL

Căn cứ vào thư mời của Trung tâm đào tạo Nông nghiệp Quốc tế Agrostudies, Israel đề ngày 12/8/2018

Xem thêm