Banner
Trang chủ CÔNG KHAI Thu chi Tài chính Công khai tài chính

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục năm học 2018-2019

30/06/2019 16:08 - Xem: 1098
Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN công khai thông tin như sau:

Biểu mẫu 21: Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học

BÀI VIẾT LIÊN QUAN