Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Thực tập nước ngoài

Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Nhật Bản

20/01/2021 10:00 - Xem: 1250
Căn cứ Quyết định số 330/QĐ-ĐHNL-HTQT ngày 19/3/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm về việc hướng dẫn thực hiện công tác trao đổi sinh viên với các trường đại học nước ngoài tại trường Đại học Nông Lâm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN