Banner
Trang chủ TIN TỨC Đoàn Thanh niên

SINH VIÊN 5 TỐT VÀ TẬP THỂ SINH VIÊN 5 TỐT LÀ GÌ?

18/02/2023 22:00 - Xem: 601
👍🏻 SINH VIÊN 5 TỐT LÀ GÌ =>LÀ GIẢI THƯỞNG CAO QUÝ NHẤT DÀNH CHO SINH VIÊN 🍀Là minh chứng cho sự nỗ lực, cố gắng trong mỗi tập thể, cá nhân sinh viên để rèn luyện, hoàn thiện mình hội tụ đủ 05 tiêu chí “Học tập tốt – Đạo đức tốt – Tình nguyện tốt – Hội nhập tốt – Thể lực tốt”.

Cụ thể, các tiêu chí “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp Đại học Thái Nguyên như sau:

1. TIÊU CHÍ “SINH VIÊN 5 TỐT”

1.1 Tiêu chuẩn chung

- Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường và tương đương (đối với các trường có tổ chức Hội Sinh viên).

- Được Ban Thư ký Hội Sinh viên các đơn vị trực thuộc Hội sinh viên Việt Nam “Sinh viên 5 tốt” cấp, xét và đề nghị tặng danh hiệu cấp Đại học Thái Nguyên.

1.2 Tiêu chuẩn cụ thể

1.2.1. Tiêu chuẩn đạo đức tốt

- Điểm rèn luyện đạt từ 80 điểm trở lên (trên thang điểm 100 theo quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Đối với những trường hợp đặc thù, không đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì điểm rèn luyện được tính quy đổi phải đạt loại Giỏi.

- Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương và cộng đồng.

- Đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau:

+ Tham gia Hội thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ cấp trường trở lên/Hội thi tìm hiểu về cuộc vận động Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Tham gia và đạt giải trong các cuộc thi tìm hiểu về truyền thống do Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên nhà trường tổ chức; tham gia và đạt giải trong các cuộc thi liên quan đến công tác tư tưởng văn hóa có chứng nhận của tổ chức, cơ quan tổ chức hoạt động.

+ Là thanh niên, sinh viên tiêu biểu, tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, có hành động dũng cảm cứu người được ghi nhận, biểu dương từ cấp Đoàn xã /Đoàn trường, Hội sinh viên trường trở lên hoặc được nêu gương trên các phương tiện truyền thông đại chúng của Trung ương và địa phương.

1.2.2. Tiêu chuẩn học tập tốt

- Có điểm trung bình chung học tập cả năm học đạt từ 3,2/4 trở lên (đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ) hoặc đạt từ 8,0/10 trở lên (đối với các trường đào tạo theo niên chế).

- Đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau:

+ Tham gia vào đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên từ cấp Khoa trở lên; Tham gia và có báo cáo tại các Hội nghị khoa học từ cấp khoa trở lên; Tham gia và đạt giải trong các chương trình về học tập, nghiên cứu khoa học do Đoàn, Hội sinh viên trường tổ chức.

+ Có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng sáng chế, cấp giấy phép xuất bản hoặc được các giải thưởng từ cấp Đại học trở lên.

+ Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong ít nhất 01 câu lạc bộ học thuật do Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên nhà trường quản lý.

+ Đạt giải thưởng trong các cuộc thi ý tưởng sáng tạo cấp tỉnh trở lên.

+ Có bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành.

1.2.3. Tiêu chuẩn thể lực tốt

- Đạt 01 trong 02 tiêu chuẩn sau:

+ Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” từ cấp trường trở lên (tiêu chuẩn cụ thể theo Hướng dẫn liên tịch số 87/2006/HDLT-ĐTN-TDTT về tiêu chuẩn thi đua và rèn luyện thể dục thể thao của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban Thể dục - Thể thao ban hành ngày 24/11/2006).

+ Tham gia và đạt giải tại các hoạt động thể thao phong trào từ cấp Khoa trở lên hoặc là thành viên trong các đội tuyển thể thao của nhà trường.

- Đối với những sinh viên khuyết tật, tiêu chuẩn về thể lực bao gồm: tập thể dục hàng ngày và rèn luyện ít nhất 01 môn thể thao dành cho người khuyết tật.

1.2.4. Tiêu chuẩn tình nguyện tốt

- Tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện/năm (được tính theo số ngày thực tế tham gia các hoạt động tình nguyện cộng đồng. Ví dụ: sinh viên A tham gia 03 ngày tình nguyện tại các vùng khó khăn, 01 lần hiến máu tình nguyện, 01 ngày tình nguyện Chủ nhật xanh, ở những thời điểm khác nhau trong năm sẽ được tính đủ tiêu chuẩn).

- Được khen thưởng từ cấp trường (Đoàn xã) trở lên về hoạt động tình nguyện.

1.2.5. Tiêu chuẩn hội nhập tốt

- Hoàn thành ít nhất 01 khóa trang bị kỹ năng thực hành xã hội, khóa tập huấn kĩ năng hoặc được Hội Sinh viên, Đoàn Thanh niên từ cấp trường trở lên khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học trong năm học.

- Tham gia tích cực ít nhất 01 hoạt động về hội nhập do cấp trường trở lên tổ chức.

- Đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau:

+ Đạt chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A2 hoặc tương đương trở lên (đối với sinh viên năm thứ 1,2,3), B1 hoặc tương đương trở lên (đối với sinh viên năm thứ 4,5,6). Đối tượng sinh viên chuyên ngành Ngoại ngữ: chứng chỉ Ngoại ngữ được áp dụng với môn Ngoại ngữ 2. (Việc áp dụng quy đổi giá trị tương đương chứng chỉ IELTS, TOEFL, TOEIC và một số chứng chỉ khác thì áp dụng theo Thông tư số 01/2014/TT/BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 02/12/2008).

+ Tham gia và đạt giải tại các cuộc thi về kiến thức tin học, ngoại ngữ hoặc có sử dụng ngoại ngữ từ cấp Khoa trở lên.

+ Tham gia ít nhất 01 hoạt động giao lưu quốc tế: Hội nghị, Hội thảo quốc tế, các chương trình gặp gỡ giao lưu, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế do đơn vị, Đại học Thái Nguyên hoặc các đơn vị khác tổ chức.

2. DANH HIỆU TẬP THỂ "SINH VIÊN 5 TỐT"

- Phải đạt danh hiệu “Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp trường.

- 100% sinh viên tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt” (có đăng ký đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” theo năm học).

- Ít nhất 20% sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.

- Không có sinh viên vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương cư trú và cộng đồng.

* Tất cả các thành tích xét trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và “Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, cấp tỉnh được tính trong khoảng thời gian 01/8 năm trước đến 01/8 năm xét danh hiệu và có đầy đủ minh chứng kèm theo.

ĐÁNH GIÁ, XÉT CHỌN DANH HIỆU

1. Phương pháp đánh giá, xét chọn

- Việc xét chọn danh hiệu được tiến hành thông qua Hội đồng xét chọn các cấp. Thành phần Hội đồng xét chọn các cấp cụ thể như sau:

+ Cấp Liên chi hội, Chi hội, Câu lạc bộ: Tổ chức họp đơn vị, giới thiệu cá nhân có đủ điều kiện bằng biên bản họp.

+ Cấp trường: Hội đồng xét chọn bao gồm đồng chí Chủ tịch, (Phó Chủ tịch) chủ trì, Ban Thư ký Hội Sinh viên nhà trường, mời đại diện Ban Thường vụ Đoàn, Phòng/ Tổ Công tác học sinh, sinh viên, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường.

- Mọi thắc mắc liên hệ Đ/c Nguyễn Đức Quang-CT HSV ( ĐT: 00886011222, hoặc đ/c Phạm Quốc Toán Phó chủ tịch HSV Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên (ĐT: 0986314834).

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
phai

Lượt truy cập:

Đang online:

Ngày hôm qua: