Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Học phí Học phí hệ chính quy

Quy định mức thu học phí đối với các lớp sinh viên có quy mô nhỏ tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên năm học 2022-2023

29/09/2022 17:01 - Xem: 612
Căn cứ Quyết định 812/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 29/9/2022 về việc Quy định mức thu học phí đối với các lớp sinh viên có quy mô nhỏ tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

BÀI VIẾT LIÊN QUAN