Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Thực tập nước ngoài

Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Đan Mạch năm 2022

17/01/2022 16:57 - Xem: 926
Căn cứ Quyết định số 330/QĐ-ĐHNL- HSSV ngày 19/3/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm về việc Hướng dẫn thực hiện công tác trao đổi sinh viên với các trường đại học nước ngoài tại trường Đại học Nông Lâm

TT

Trích yếu nội dung  Số Quyết định

Ngày ban hành

Tải về

1 Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Đan Mạch 35/QĐ-ĐHNL-CTHSSV 17/01/2022 Tải về
2 Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Đan Mạch 45/QĐ-ĐHNL-CTHSSV 18/01/2022 Tải về
3 Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Đan Mạch 55/QĐ-ĐHNL-CTHSSV 24/01/2022 Tải về
4 Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Đan Mạch 70/QĐ-ĐHNL-CTHSSV 27/01/2022 Tải về

5

Quyết định cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Đan Mạch 107/QĐ-ĐHNL-HSSV

23/02/2022 

  Tải về

6

       
BÀI VIẾT LIÊN QUAN