Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Thực tập nước ngoài

Quyết định cử sinh viên đi thực tập tốt nghiệp và nghề nghiệp tại Nhật Bản

03/05/2018 13:57 - Xem: 734
Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-ĐHTN ngày 20/3/2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên v/v ủy quyền giải quyết các thủ tục cử, gia hạn và thu nhận sinh viên đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài trong thời hạn dưới 12 tháng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN