Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Thực tập nước ngoài

Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Đài Loan năm 2018

12/03/2018 14:00 - Xem: 271
Căn cứ Quyết định số 432/QĐ-ĐHTN ngày 20/3/2016 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên v/v ủy quyền giải quyết các thủ tục cử, gia hạn và thu nhận sinh viên đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài trong thời hạn dưới 12 tháng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN