Banner
Trang chủ NGHIÊN CỨU & HỢP TÁC Hợp tác đối ngoại
Học bổng Tiến sĩ của Trung tâm Nông nghiệp nhiệt đới Quốc tế (CIAT)

Học bổng Tiến sĩ của Trung tâm Nông nghiệp nhiệt đới Quốc tế (CIAT)

CIAT thông báo tìm kiếm ứng viên chương trình học bổng PhD fellowship: Seed Systems, impact pathways and nutrition tại Đại học Wageningen, Hà Lan được đồng tài trợ bởi Quỹ Khoa học Hà Lan (NWO) và CIAT.

Xem thêm
Văn bản - Hướng dẫn quản lý đoàn vào

Văn bản - Hướng dẫn quản lý đoàn vào

Văn bản - Hướng dẫn quản lý đoàn vào

Xem thêm