Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn
2020
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
NGHỊ ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ
NGHỊ ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Chính phủ ban hành Nghị định về công tác văn thư.

Trường Đại học Nông Lâm được cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục
Trường Đại học Nông Lâm được cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên của chúng ta vừa Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục – Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp giấy chứng nhận Kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chí do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành với kết quả cao (90,16% số tiêu chí đạt yêu cầu).

Thông báo trao bằng tốt nghiệp cho SV tốt nghiệp đợt tháng 9/2017
Thông báo trao bằng tốt nghiệp cho SV tốt nghiệp đợt tháng 9/2017

Thông báo của Nhà trường vè việc trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ chính quy, liên thông đại học được công nhận tốt nghiệp đợt 2. Nội dung xem trong file đính kèm.

Phiếu yêu cầu chỉnh sửa điểm
Phiếu yêu cầu chỉnh sửa điểm

Mẫu phiếu yêu cầu chỉnh sửa điểm của Phòng Đào tạo

Quy định kiểm tra, giám sát mua sắm vật tư phục vụ thực hành, thực tập và rèn nghề trong Trường ĐH Nông Lâm
Quy định kiểm tra, giám sát mua sắm vật tư phục vụ thực hành, thực tập và rèn nghề trong Trường ĐH Nông Lâm

Quy định kiểm tra, giám sát mua sắm vật tư phục vụ thực hành, thực tập và rèn nghề trong Trường ĐH Nông Lâm. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quy định trước đây.

Quy định về học phí và thu học phí tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên
Quy định về học phí và thu học phí tại trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Quy định này áp dụng đối với sinh viên hệ đại học chính quy, liên thông chính quy, văn bằng 2 chính quy và sinh viên chương trình tiên tiến. Trong trường hợp đặc biệt, sinh viên hoãn nộp học phí sau thời gian quy định phải làm đơn (theo mẫu của phòng CTHSSV), nộp cho phòng CTHSSV và phải được sự nhất trí của Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng (được ủy quyền), trong đơn phải nêu rõ thời gian nộp cụ thể.

Thông tư ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học
Thông tư ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học

Thông tư ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học

Quy định hệ số đổi giờ giảng trường Đại học Nông Lâm
Quy định hệ số đổi giờ giảng trường Đại học Nông Lâm

Quyết định số 487/QĐ-ĐT, của trường đại học Nông Lâm - đại học Thái Nguyên về việc quy định hệ số đổi giờ giảng từ giảng dạy nghiên cứu sinh, cao học và hệ vừa học vừa làm sang giờ giảng đại học chính quy.

Thông báo về việc thanh toán tiền vượt giờ năm học 2013-2014 (đợt 1)
Thông báo về việc thanh toán tiền vượt giờ năm học 2013-2014 (đợt 1)

Thông báo số 1008/TB-KHTC về việc thanh toán tiền vượt giờ trong năm học 2013-2014 (đợt 1). Ngày 14/11/2014, Phòng KHTC đã làm các thủ tục tạm chi 50% số tiền vượt giờ năm học 2013-2014 theo bảng thống kê số giờ vượt năm học 2013-2014. Tuy nhiên, trong bảng thanh toán, phòng KHTC chưa tính số giờ NHCK. Phòng KHTC sẽ điều chỉnh số tiền vượt giờ đối với các cá nhân còn thiếu giờ NCKH và truy thu đối với các cá nhân mà số giờ NCKH còn thiếu năm học 2013-2014 vượt quá số giờ đã thanh toán trong đợt 1.

Quy trình quản lý điểm của trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên
Quy trình quản lý điểm của trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Quy trình do Phòng Đào tạo ban hành và được Hiệu trưởng trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên phê duyệt ngày 17 tháng 10 năm 2014. Các quy định về việc chỉnh sửa điểm, quy trình quản lý và xử lý sai sót điểm cũng như một số biểu mẫu đơn thông dụng cũng được đính kèm.

Quy định quy trình chấm và quản lý bài thi
Quy định quy trình chấm và quản lý bài thi

Kèm theo Quyết định số 1008 QĐ/ĐHNL-ĐBCLGD, ngày 26 tháng 9 năm 2014 của Hiệu trưởng trường ĐH Nông Lâm.

Thông tư quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
Thông tư quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học

Web các đơn vị
Đang online 15050
Hôm nay 27537
Hôm qua 23513
Tuần này 163612
Tuần trước 164485
Tháng này 4199520
Tháng trước 4382464
Tất cả 44455299

Lượt truy cập: 44455331

Đang online: 15072

Ngày hôm qua: 23513

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ