Phòng Công tác học sinh - sinh viên
tapthect
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Tư vấn - Hỗ trợ SV
09/11/2016 10:16 - Xem: 2201

Danh mục làm việc với sinh viên

    

TT

Tên thủ tục hành chính

Hồ sơ tiếp nhận

Người tiếp nhận

Thời gian giải quyết hồ sơ

Người giải quyết

1

Rút hồ sơ

Nhận trực tiếp: Xuất trình thẻ SV hoặc CMND và quyết định nếu SV thôi học

Nguyễn Phương Thủy

01 ngày

Thứ 4 hàng tuần

LĐ Phòng

2

Xác nhận sổ ưu đãi con thương, bệnh binh

 

SV điền đầy đủ các thông tin vào Sổ ưu đãi của mình

1. CB VP khoa nhận đơn của SV

- Nhận đơn vào các ngày trong tuần (trừ ngày nghỉ, lễ)

- Trả đơn xác nhận cho SV sau khi nhận từ phòng CT HSSV

 

 

 

 

 

2. Đỗ Thị Dương

Tiếp nhận sổ xác nhận của CBVP các khoa: trình LĐ phòng ký trả lại đơn cho VP các khoa (03 ngày)

 

LĐ phòng

3

Nộp hồ sơ xin hưởng trợ cấp XH

 

 

 

 

3.1

Sinh viên thuộc đối tượng hộ nghèo (xét theo từng kỳ)

 

 

- Đơn xin hưởng trợ cấp XH (mẫu 1.1)

- Giấy chứng nhận SV thuộc hộ nghèo (theo mẫu quy định), (mẫu 1.2)

- Giấy khai sinh bản sao

- Sổ hộ khẩu bản sao

1. CB Văn phòng khoa nhận hồ sơ

- Kỳ I: nộp trước ngày 30/9 trong năm

- Kỳ II: nộp trước ngày 15/3 hàng năm.

- Đối với SV mới nhập học (sau 15 ngày kể từ ngày nhập học)

Đỗ Thị Dương

 

 

 

 

 

2. Đỗ Thị Dương

Nhận hồ sơ từ VP khoa:

- Kỳ I: từ ngày 1/10  trong năm

- Kỳ II: từ ngày 16/3 hàng năm

25 ngày kể từ khi nhận hồ sơ ra Quyết định trình BGH ký

LĐ phòng

3.2

Sinh viên thuộc đối tượng hưởng khu vực ưu tiên ((là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu ở các xã đặc biệt khó khăn, vùng cao từ 3 năm trở lên)

- Đơn xin hưởng trợ cấp (đối với SV là người dân tộc thiểu số)

- Giấy khai sinh (bản sao) của SV

- Sổ hộ khẩu bản sao

- Chứng nhận khu vực ưu tiên (địa phương cấp)

1. CB Văn phòng khoa nhận hồ sơ

- Kỳ I: nộp trước ngày 30/9 trong năm

- Kỳ II: nộp trước ngày 15/3 hàng năm.

- Đối với SV mới nhập học (sau 15 ngày kể từ ngày nhập học)

Đỗ Thị Dương

 

 

 

 

 

2. Đỗ Thị Dương

Nhận hồ sơ từ VP khoa:

- Kỳ I: từ ngày 01/10  trong năm

- Kỳ II: từ ngày 16/3 hàng năm

25 ngày kể từ khi nhận hồ sơ ra Quyết định trình BGH ký

LĐ phòng

4

Miễn giảm học phí

 

 

 

 

4.1

Đối tượng là: - Con thương bệnh binh, con liệt sỹ, con của người bị nhiễm chất độc hóa học

- Sinh viên là con mồ côi; SV có bố (mẹ) bị bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động.

- SV là dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng đặc biệt khó khăn

SV thuộc đối tượng trên chỉ làm hồ sơ 1 lần (miễn học phí trong suốt quá trình học tập tại trường)

SV làm thủ thục theo hướng dẫn tại:

- Sổ tay sinh viên

- Website:www.tuaf.edu.vn/Phòng ban/Phòng CT HSSV/Hồ sơ-chế độ

1. CB Văn phòng khoa nhận hồ sơ

- Kỳ I: nộp trước ngày 30/9 trong năm

- Kỳ II: nộp trước ngày 15/3 hàng năm.

- Đối với SV mới nhập học (sau 15 ngày kể từ ngày nhập học)

Đỗ Thị Dương

 

 

 

 

 

2. Đỗ Thị Dương

Nhận hồ sơ từ VP khoa:

- Kỳ I: từ ngày 1/10  trong năm

- Kỳ II: từ ngày 16/3 hàng năm

25 ngày kể từ khi nhận hồ sơ ra Quyết định trình BGH ký

LĐ phòng

4.2

Sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo

Nộp hồ sơ theo từng kỳ học (giấy CN hộ ngheo theo mẫu quy định),(mẫu 1.2)

SV làm thủ thục theo hướng dẫn tại:

- Sổ tay sinh viên

- Website:www.tuaf.edu.vn/Phòng ban/Phòng CT HSSV/Hồ sơ-chế độ

1. CB Văn phòng khoa nhận hồ sơ

- Kỳ I: nộp trước ngày 30/9 trong năm

- Kỳ II: nộp trước ngày 15/3 hàng năm.

- Đối với SV mới nhập học (sau 15 ngày kể từ ngày nhập học)

Đỗ Thị Dương

 

 

 

 

 

2. Đỗ Thị Dương

Nhận hồ sơ từ VP khoa:

- Kỳ I: từ ngày 1/10  trong năm

- Kỳ II: từ ngày 1/3 hàng năm

25 ngày kể từ khi nhận hồ sơ ra Quyết định trình BGH ký

LĐ phòng

5

Bằng tốt nghiệp, bản sao bằng tốt nghiệp, chứng chỉ

 

 

 

 

5.1

Nhận trực tiếp

Thẻ SV, giấy CMND, giấy xác nhận của Thư viện

Nguyễn Văn Thuần

02 ngày

Thứ 4, Thứ 6 hàng tuần

Nguyễn Văn Thuần

5.2

Nhận thay

- Giấy ủy quyền (có xác nhận và đóng dấu của cơ quan hoặc Chính quyền địa phương)

- Giấy CMND của người nhận thay (bản sao có công chứng)

- Giấy xác nhận của Thư viện

Nguyễn Văn Thuần

02 ngày

Thứ 4, Thứ 6 hàng tuần

Nguyễn Văn Thuần

6

Xác nhận

 

 

 

 

6.1

- Giấy xác nhận xin vay vốn,

 

Theo mẫu của NHCSXH hoặc mẫu nhà trường đã gửi các khoa, Trung tâm và trên Website của trường (mẫu 1.5)

1. CB VP khoa nhận đơn của SV

- Nhận đơn vào các ngày trong tuần (trừ ngày nghỉ, lễ)

- Trả đơn xác nhận cho SV sau khi nhận từ phòng CT HSSV

 

6.2

- Xác nhận là SV để bố, mẹ giảm trừ thuế thu thập cá nhân hoặc nhận học bổng tại địa phương

 

Đơn SV tự lập (theo mẫu trên website của trường) (mẫu 1.6)

 

2. Hoàng Việt Hoa

Tiếp nhận đơn xác nhận của CBVP các khoa: trình Trưởng phòng ký trả lại đơn cho VP các khoa (03 ngày)

 

LĐ phòng

 

- Xác nhận cắt nghĩa vụ QSĐP; Xác nhận sim sinh viên

(mẫu 1.7; mẫu 1.8)

 

 

 

6.3

SV tham gia bảo hiểm thân thể

Thẻ SV, đơn yêu cầu trả bảo hiểm (đơn nhận tại phòng CT HSSV)

 

02 ngày (thứ 4, thứ 6) hàng tuần

 

6.4

SV bị mất thẻ xin cấp/đổi lại

- Đơn xin cấp lại thẻ SV có xác nhận của GVCN lớp, BCN khoa (mẫu 1.9)

Hoàng Việt Hoa

02 ngày (thứ 3, thứ 5) hàng tuần

LĐ phòng

6.5

Giấy lĩnh tiền, bưu phẩm tại bưu điện, vé xe buýt

Giấy xác nhận theo mẫu của bưu điện

 

02 ngày (thứ 3, thứ 5) hàng tuần

 

7

SV xin thôi học, nghỉ học có thời hạn, trở lại học tập

(mẫu 1.10; 1.11; 1.12)

 

 

 

 

 

Trong đơn phải có:

 

 

 

 

 

- Ý kiến của gia đình SV

Nguyễn Duy Bang

 

LĐ phòng

 

(ghi chú: Đơn quay trở lại học tập phải kèm theo Quyết định bảo lưu Nhà trường gửi SV trước khi nghỉ học)

- Xác nhận và đóng dấu của chính quyền địa phương

Hoàng Việt Hoa

5 ngày kể từ khi nhận đơn

(SV nhận Quyết định tại VP Khoa mình học)

 

 

 

- Xác nhận của GVCN lớp và BCN khoa

 

 

 

 

 

- Xác nhận của Thư viện và Tài vụ trường

 

 

 

8

SV xin chuyển trường (chuyển đến, chuyển đi)

- Đơn có ý kiến chấp nhận của Hiệu trưởng trường chuyển đi/chuyển đến  (mẫu 1.13)

- Quyết định chuyển trường chuyển đi/chuyển đến.

- Bảng điểm học tập, rèn luyện của trường chuyển đi/chuyển đến

- Hồ sơ HSSV và các giấy tờ khác liên quan đến việc di chuyển của trường chuyển đi.

Hoàng Việt Hoa

Nguyễn Duy Bang

6 ngày kể từ nhận hồ sơ, Phòng CT HSSV trình Hiệu trưởng ký QĐ

LĐ phòng

9

Sinh viên thay đổi chỗ ở

 

 

 

 

 

SV xin ra ngoại trú; SV ở ngoại trú xin vào ký túc xá

Sổ theo dõi nội, ngoại trú di chuyển chỗ ở

(Sổ SV đã được cấp vào đầu khóa học)

Nguyễn Đức Sơn

7 ngày kể từ khi nhận Sổ để cập nhật và xác nhận, đóng dấu vào sổ cho SV

LĐ phòng

 

SV đăng ký nội trú, ngoại trú theo lớp

BCS các lớp nộp danh sách SV nội, ngoại trú theo từng kỳ học có xác nhận của GVCN và Sổ theo dõi nội, ngoại trú của SV di chuyển chỗ ở lên phòng CT HSSV:

- Học kỳ I trước ngày 30/9

- Học kỳ II trước ngày 15/3

Nguyễn Đức Sơn

15 ngày kể từ khi nhận danh sách lớp và Sổ theo dõi

LĐ phòng

10

SV hệ VLVH xin xác nhận vay vốn

Mẫu của NHCSXH (mẫu 1.5)

Nguyễn Công Trứ

 Hàng ngày

LĐ phòng

 

LƯU Ý:  - Tất cả các loại đơn và giấy xác nhận, sinh viên phải đánh máy không được viết tay  

               - SV có thể download các mẫu đơn trên website của trường: www.tuaf.edu.vn/Phòng ban/phòng CT HSSV   

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
mau don
lich
Đang online 14678
Hôm nay 26860
Hôm qua 23513
Tuần này 162935
Tuần trước 164485
Tháng này 4198843
Tháng trước 4382464
Tất cả 44454622

Lượt truy cập: 44454622

Đang online: 14678

Ngày hôm qua: 23513

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ