Phòng Quản trị Phục vụ
hieubo
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Đảng - Đoàn Công tác Đảng
28/08/2012 09:02 - Xem: 3268

Đại hội công đoàn Phòng QTPV nhiệm kỳ 2012-2015 thành công tốt đẹp

 

Ngày 24 tháng 8 năm 2012, Công đoàn Phòng QTPV đã tổ  chức thành công đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2012-2015. 
Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ mới gồm 03 đồng chí
1. Đ/c Nguyễn Thị Phương - Chủ tịch
2. Đ/c Dương Thuận Hải - Phó chủ tịch
3. Đ/c Lý Mai Anh - ủy viên
Đại hội đã thống nhất biểu quyết Nghị quyết của đại hội như sau:
 

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHNL

CÔNG ĐOÀN PHÒNG QT-PV

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------

 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN BỘ PHẬN

PHÒNG QUẢN TRỊ PHỤC VỤ

Nhiệm kỳ 2012 - 2015

 

Đại hội Đại biểu Công đoàn Phòng QT-PV nhiệm kỳ 2012 - 2015 được tiến hành vào ngày 24/8/2012 từ 16h đến 18h.

Đại hội có 22 đại biểu Công đoàn tham dự.

Đại hội đã nghe các Báo cáo Tổng kết hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2010 – 2012; Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2012 – 2015; Bản kiểm điểm của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2010 – 2012. Đồng thời, Đại hội cũng đã nghe Bảng tổng hợp ý kiến đóng góp cho báo cáo tổng kết và Phương hướng nhiệm kỳ 2012 – 2015.

Đại hội cũng đã nghe phát biểu chúc mừng của Đại điện BCH Công đoàn Trường, Đẩng ủy Nàh trường.

Và ý kiến phát biểu chỉ đạo của Chi ủy, Lãnh đạo phòng QTPV

Qua thảo luận, Đại hội đã nhất trí các điểm sau :

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2010 - 2012

Đại hội cơ bản thống nhất những nội dung chính nêu trong bản báo cáo như:

1. Công tác chính trị tư tưởng :

- Tuyên truyền, giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước các nghị quyết của ĐHTN và của Trường.

- Phối hợp tốt với chính quyền trong việc triển khai các chỉ thị và nghị quyết các cấp, tổ chức các ngày lễ lớn.

- Phát huy dân chủ trong Nhà Trường, xây dựng được sự đoàn kết thống nhất trong đơn vị.

2. Công tác thi đua chính sách:

- Tổ chức Công đoàn Phòng vừa làm tốt chức năng giám sát, vừa cùng với chính quyền thực hiện đầy đủ mọi chế độ chính sách của Nhà nước, cũng như các qui định, chính sách của Nhà Trường đối với CBVC.

- Phối hợp cùng với chính quyền chăm lo chu đáo đời sống CBVC, thực hiện tốt công tác xét duyệt trợ cấp đột xuất, thăm hỏi và hỗ trợ các trường hợp ốm đau, bệnh tật.

- Cùng với chính quyền đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ – TDTT, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho CBVC. Tham gia hội diễn văn nghệ CBVC  trong nhà Trường chào mừng các ngày lễ lớn.  

- Làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ các quỹ vì người nghèo, nạn nhân bị thiên tai, lũ lụt, chất độc màu da cam, những bệnh nhân nghèo Tỉnh Thái Nguyên

3. Công tác chuyên môn:

- Đối với các công đoàn viên làm công tác giảng dạy trong Phòng luôn duy trì và phát huy phong trào thi đua đổi mới phương pháp dạy học, NCKH (hơn 15 bài báo KHCN trong và ngoài nước, tham gia 02 đề tài cấp Nhà nước và làm tốt các đề tài cấp bộ)

- Đối với các công đoàn viên làm công tác phục vụ trong Phòng luôn duy trì hiệu quả và đổi mới phương pháp làm việc để tăng năng xuất và tiết kiệm cho Nhà trường như tổ nước, tổ điện đã có cải tiến làm lợi cho Nhà trường hàng trăm triệu đồng

4. Công tác Nữ công:

- Động viên, khuyến khích CBVC thực hiện tốt phong trào"Giỏi việc trường, đảm viẹc nhà".

5. Công tác Văn Thể:

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Phòng đã phối hợp với tổ chức chính quyền làm tốt công tác động viên công đoàn viên (CĐV) trong hoạt động phong trào thi đua trong CBCC nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao:

- Tổ chức Công đoàn Phòng QT - PV vừa làm tốt chức năng giám sát, vừa cùng với chính quyền thực hiện đầy đủ mọi chế độ chính sách của Nhà nước, cũng như các qui định, chính sách của Nhà Trường đối với CBVC.

- Phối hợp cùng với chính quyền chăm lo chu đáo đời sống CBVC, thực hiện tốt công tác xét duyệt trợ cấp đột xuất, thăm hỏi và hỗ trợ các trường hợp ốm đau, bệnh tật.

- Cùng với chính quyền đẩy mạnh các hoạt động văn nghệ – TDTT, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho CBVC. Tham gia hội diễn văn nghệ CBVC  trong nhà Trường chào mừng các ngày lễ lớn. 

- Làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ các quỹ vì người nghèo, xây nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nạn nhân bị thiên tai, lũ lụt, chất độc màu da cam, những bệnh nhân nghèo Tỉnh Thái Nguyên của Chính quyền và đoàn thể phát động.

6. Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh:

BCH Công đoàn và toàn thể CĐV luôn quan tâm xâu sắc việc xây dựng tổ công đoàn vững mạnh:

1- Tổ chức và triển khai đầy đủ các văn bản, chỉ thị của công đoàn cấp trên, quán triệt và báo cáo định kỳ các hoạt động của công đoàn theo hướng dẫn.

2- Luôn củng cố tình đoàn kết đơn vị, tham gia tích cực và đóng góp tốt các chương trình hoạt động của công đoàn Trường.

3- Tham gia công tác xây dựng Đảng (góp ý kiến định kỳ cho chi bộ và đảng viên. Giới thiệu quần chúng đủ tiêu chuẩn dự bồi dưỡng kết nạp đảng 03, và giới thiệu đối tượng Đảng để chi bộ cử đi học cảm tình Đảng 07 đồng chí.

Nhìn chung toàn bộ các nội dung hoạt động của công đoàn cấp trên đều được CĐ phòng tổ chức triển khai toàn diện và đầy đủ; nhiều nội dung đã được đầu tư thỏa đáng để đạt hiệu quả. Phối hợp với chính quyền bàn bạc, triển khai thực hiện công tác đảm bảo sự công bằng và hiệu quả. Hầu hết các CĐV đều là những nhân tố tích cực, xung kích trong mọi công tác của chính quyền và đoàn thể

7.  Những tồn tại cần khắc phục

- Chưa tập hợp và phát huy được sức mạnh tập thể, năng lực của CĐV trong các hoạt động phong trào văn nghệ vì nguyên các công đoàn viên có tính đa dạng về công việc và hạn chế vè thời gian do tính chất công việc không giống nhau. Chưa thực sự chủ động thực hiện các hoạt động ngoài phong trào chung của Nhà trường và CĐ Trường.

- Công tác sinh hoạt nâng cao năng lực chuyên môn, Sáng kiến cải tiến, Nghiên cứu khoa học, Đổi mới PPGD và cải tiến phục vụ trong CĐV chưa thường xuyên và đồng đều.  

- Triển khai công tác gặp nhiều khó khăn. Đánh giá thi đua chưa đồng đều về số lượng và chất lượng giữa các CĐV (do tính chất công việc). Vẫn tồn tại một số CĐV chưa thực sự tích cực hưởng ứng và tham gia các công tác của chính quyền, các phong trào của Công đoàn. Chưa đánh giá đúng mức các nhân tố tích cực và thiếu tích cực để động viên CĐV phấn đấu.

8. Kết quả thi đua.

a) Năm học 2010-2011

* Công đoàn viên xuất sắc (24 CĐV/100% đạt)              

* Đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở (4 CĐV)                   

* Đạt danh hiệu LĐTT cả năm (20 CĐV)  

* Phụ nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”: ( 6 CĐV)

b) Năm học 2011 - 2012

* Công đoàn viên xuất sắc (19 CĐV / 100% đạt)            

* Đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở (08 CĐV)

* Đạt danh hiệu bằng khen của ĐHTN (02 CĐV)

* Đạt danh hiệu bằng khen của Bộ GDĐT (01 CĐV)                  

* Đạt danh hiệu LĐTT cả năm ( 19 CĐV)            

* Phụ nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”: ( 9  CĐV)

Trên đây là toàn bộ những hoạt động của Công đoàn Bộ phận phòng QTPV nhiệm kỳ 2010 - 2012 trên cơ sở triển khai Chỉ thị nghị quyết của Công đoàn Trường, Nội dung đánh giá tổng kết đã được BCH Công đoàn  thống nhất

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2012 - 2015

Những nhiệm vụ trọng tâm mà công đoàn sẽ phối hợp với chính quyền và CĐV trong đơn vị tham gia, tổ chức, triển khai thực hiện trong nhiệm 2012 - 2015:

1. Phối hợp với chính quyền làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, phát huy tính kỷ cương, tình đoàn kết trong đơn vị:

-  Phối hợp với Nhà Trường, chính quyền tổ chức tốt đợt chào mừng 45 năm thành lập trường.

-  Triển khai sâu rộng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

-  Triển khai cuộc vận động “Mỗi nhà giáo là một tấm gương về đạo đức, học tập và sáng tạo” của ngành Giáo dục.

2. Tham gia, tổ chức hiệu quả, động viên kịp thời công đoàn viên tham gia tích cực và toàn diện các hoạt động xây dựng phòng và Nhà trường:

-  Chủ động trong việc tổ chức cho CĐV tích cực tham gia góp ý kiến đối với các văn bản của Nhà Trường, trước mắt đóng góp ý kiến các văn bản quy định về chế độ và tiêu chí thi đua hàng năm của nhà Trường.

- Phối hợp với chính quyền tổ chức các đợt sinh hoạt chuyên môn chuyên môn định kỳ

- Phối hợp với chính quyền, đoàn thể trong đơn vị tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ, (cụ thể: đảm bảo sự công bằng trong phân công nhiệm vụ, giảng dạy, phân phối quyền lợi vật chất của CĐV đơn vị).

3. Thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. Theo dõi, giúp đỡ và giới thiệu CĐV tích cực với Chi bộ để phát triển Đảng.

4.  Quan tâm đến sự công bằng trong phân công nhiệm vụ, phân phối quyền lợi vật chất của CĐV (như bố trí giời giảng, phân cấp nhiệm vụ cho các tổ công tác, nhiệm vụ quản lý hành chính của từng CĐV, tổ CĐ) trong đơn vị.

5. Động viên CBGV trong đơn vị tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, giảng dạy, NCKH và hoàn thành đúng thời hạn được giao.

6.  Tuyên truyền phát triển CĐV trong đơn vị, phấn đấu đạt danh hiệu tổ công đoàn vững mạnh với 100% công đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

7. Chăm lo tới đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ GV kịp thời khi đau ốm, hiếu hỷ, tích cực tham gia các phong trào từ thiện của nhà trường, Công đoàn Trường và Đại học Thái Nguyên phát động.

Các chỉ tiêu phấn đầu của nhiệm kỳ 2012 - 2015:

- Công tác chuyên môn:100% CĐV đạt LĐTT, 30% CSTĐ cấp cơ sở trở lên.

- Công tác công đoàn: 100% công đoàn viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó

+ CĐV xuất sắc:   100%

+  CĐV nữ “giỏi việc trường, đảm việc nhà”         :   9

+  Giới thiệu CĐV với Chi bộ học đối tượng đảng:   2

+ Giới thiệu CĐV ưu tú với Chi bộ kết nạp đảng   :   4

+ 01 giáo sư và 01 phó giáo sư

      - Đề nghị xét danh:hiệu: Tập thể lao động tiên tiến xuất sắc

Trên đây là báo cáo tổng kết nhiệm kỳ công đoàn 2010 - 2012 của Phòng QTPV, xin cám ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị đại biểu cùng toàn thể. Rất mong sự đóng góp ý kiến của đại hội để báo cáo tổng kết được hoàn thiện hơn.

TM TỔ THƯ KÝ

Đã ký

Trịnh Thị Thu Hiền

Đưa tin: Nguyễn Hưng Quang

 

 

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
ht
Đang online 742
Hôm nay 13170
Hôm qua 22890
Tuần này 57120
Tuần trước 166189
Tháng này 4259217
Tháng trước 4382464
Tất cả 44514996

Lượt truy cập: 44515057

Đang online: 775

Ngày hôm qua: 22890

Phụ trách kỹ thuật: 0987. 008. 333

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ