Banner
Trang chủ TIN TỨC Hoạt động chung

Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022

30/12/2022 14:00 - Xem: 1042
Sáng ngày 29/12/2022, Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên đã tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được và Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023

Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, đồng chí Nguyễn Hưng Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong Đảng ủy và Ban chi ủy các Chi bộ

Đồng chí Nguyễn Thế Hùng - Bí thư Đảng ủy Nhà trường báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2022

Đảng bộ trường Đại học Nông Lâm hiện nay có 23 chi bộ trực thuộc với 389 đảng viên; trong đó, 368 đảng viên chính thức, 21 đảng viên dự bị.

Đảng uỷ trường luôn xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ thường xuyên nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, các nguyên tắc, quy định của Đảng trong hệ thống chính trị và trên mọi mặt trận.

Trong báo cáo công tác Đảng năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023 của Đảng bộ Trường Đại học Nông Lâm nêu rõ, trong năm qua, bám sát nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, Đảng ủy Trường đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, động viên công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do Đảng ủy giao; các hoạt động của Nhà trường đảm bảo thực hiện đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao. Tình hình chính trị, tư tưởng trong Đảng bộ Nhà trường ổn định. Công tác quản lý giáo dục, phát triển đảng viên, công tác bồi dưỡng cán bộ học tập nâng cao trình độ luôn được Đảng uỷ Trường quan tâm, tạo điều kiện.Quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương và các quy định của Bộ Chính trị khóa XIII; đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp điều kiện cụ thể của Nhà trường, các đơn vị và cá nhân. Các cấp ủy trong Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, giữ vững lập trường, quan điểm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật lao động thể hiện được tính tiên phong gương mẫu của người đảng viên trong giữ gìn phẩm chất đạo đức, chủ động, tích cực trong thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo chất lượng và tiến độ. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ được duy trì đều đặn; nội dung, hình thức sinh hoạt từng bước được cải tiến, gắn công tác giáo dục chính trị tư tưởng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Các chủ trương, nghị quyết của Đảng, của cấp trên đã được các cấp ủy chủ động quán triệt triển khai nghiêm túc, kịp thời; công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy tiếp tục quan tâm thực hiện, nội bộ đoàn kết nhất trí. Các cấp ủy, chính quyền thường xuyên quan tâm tạo điều kiện để các tổ chức quần chúng hoạt động tích cực góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên, trước những kết quả đã đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ hạn chế nhất định trong công tác của Đảng bộ Trường. Qua đó, trong năm 2023, Đảng bộ Nhà trường tiếp tục phát huy dân chủ, trí tuệ, đoàn kết, thống nhất xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đề ra, trong đó các nhiệm vụ trọng tâm: Đảng ủy trường tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ trường; Các đề án công tác toàn khóa của Đảng ủy ĐHTN, 06 ĐA trọng tâm của Đảng ủy trường, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám BCH Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Tiếp tục đẩy mạnh tự chủ đại học, tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động; Tăng cường công tác hợp tác và hội nhập quốc tế.

Đồng chí Nguyễn Hưng Quang - Phó Bí thư Đảng ủy tham luận tại Hội nghị

Cũng tại Hội nghị, một số báo cáo tham luận về hiện trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; Tăng cường công tác chia sẻ giữa cán bộ lãnh đạo và quản lý trong giải quyết các khó khăn, thách thức, tránh các sai sót trong quá trình lãnh đạo và quản lý; Củng cố hoạt động của Trung tâm Tuyển sinh và truyền thông; đồng thời huy động CBVC của toàn Trường tham gia vào công tác truyền thông và tuyển sinh. Hiện trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng tại chi bộ đều tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ trong năm 2022; phân tích những kết quả đạt được và hạn chế, nguyên nhân để rút ra bài học kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2023.

Thay mặt Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm, đồng chí Nguyễn Thế Hùng - Bí thư Đảng ủy đã phát biểu kết luận, trong năm 2023, để thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ trên đòi hỏi các cấp lãnh đạo và toàn thể đảng viên, CBVC Nhà trường phải tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động và không ngừng sáng tạo, phát huy các kết quả đã đạt được trên mọi lĩnh vực và khắc phục những hạn chế của năm 2022; căn cứ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện năm 2023, các chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể, các đơn vị chức năng xây dựng nội dung, kế hoạch hành động, giải pháp cụ thể để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch theo phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 đã đề ra, Đảng bộ Nhà trường luôn đoàn kết, vững mạnh.

Ánh Nguyệt

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
phai

Lượt truy cập:

Đang online:

Ngày hôm qua: