Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Giáo dục tư tưởng Học tập chuyên đề
Kế hoạch tăng cường quản lý GDCT tư tương đối với sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025

Kế hoạch tăng cường quản lý GDCT tư tương đối với sinh viên trên môi trường mạng đến năm 2025

Thực hiện Quyết định số 3296/QĐ-BGDĐT ngày 30/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phên duyệt Đề án "Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với HSSV trên môi trường mạng đến năm 2025"

Xem thêm
Thông báo tổ chức tuyên truyền ANTT và phòng chống các tệ nạn xã hội cho sinh viên

Thông báo tổ chức tuyên truyền ANTT và phòng chống các tệ nạn xã hội cho sinh viên

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy, BGH về việc tăng cường công tác đảm bảo ANTT và phòng chống các tệ nạn xã hội cho sinh viên trong trường học

Xem thêm
Tổ chức cho sinh viên ký cam kết năm học 2018-2019

Tổ chức cho sinh viên ký cam kết năm học 2018-2019

Thực hiện công văn số 1661/ĐHTN- CT HSSV ngày 22/8/2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc tổ chức cho sinh viên ký cam kết năm học 2018-2019

Xem thêm
Kế hoạch tuyên truyền an toàn giao thông năm học 2018-2019

Kế hoạch tuyên truyền an toàn giao thông năm học 2018-2019

Thực hiện công văn số 1568/ĐHTn- CT HSSV ngày 08/8/2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc phối hợp tuyên truyền Pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Xem thêm
Thông báo về tổ chức tuyên truyền các TNXH và phòng chống các TNXH cho sinh viên bằng hình thức thực tiễn xét xử lưu động

Thông báo về tổ chức tuyên truyền các TNXH và phòng chống các TNXH cho sinh viên bằng hình thức thực tiễn xét xử lưu động

Thực hiện công văn số 02/2017/HS-TA ngày 10/10/2017 của Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc xét xử lưu động 03 vụ án hình sự (Tàng trữ chất ma túy và trộm cắp tài sản) tại Trường Đại học Nông lâm

Xem thêm
Kế hoạch tuyên truyền An toàn giao thông năm 2017

Kế hoạch tuyên truyền An toàn giao thông năm 2017

Thực hiện công văn số 1517/ĐHTN- CT HSSV ngày 09/8/2017 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc phối hợp tuyên truyền Pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Xem thêm
Tổ chức cho sinh viên ký cam kết không tham gia các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng, hội nhóm và các TNXH năm học 2017-2018

Tổ chức cho sinh viên ký cam kết không tham gia các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng, hội nhóm và các TNXH năm học 2017-2018

Tổ chức cho sinh viên ký cam kết không tham gia các tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng và các tệ nạn xã hội năm học 2017-2018

Xem thêm
Tổ chức tuyên truyền các TNXH và phòng chống các TNXH cho sinh viên bằng hình thức thực tiễn xét xử lưu động

Tổ chức tuyên truyền các TNXH và phòng chống các TNXH cho sinh viên bằng hình thức thực tiễn xét xử lưu động

Thực hiện công văn số 02/2016/HS-TA ngày 18/10/2016 của Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc xét xử lưu động 03 vụ án hình sự (Tàng trữ chất ma túy và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức) tại trường Đại học Nông Lâm

Xem thêm
Tổ chức tuyên truyền ANTT và phòng chống các tệ nạn xã hội cho sinh viên đầu năm học

Tổ chức tuyên truyền ANTT và phòng chống các tệ nạn xã hội cho sinh viên đầu năm học

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy, BGH về việc tăng cường công tác đảm bảo ANTT và phòng chống các tệ nạn xã hội cho sinh viên trong trường học

Xem thêm